Видин

Местният портал на Видин

„Христо Ботев” АД – гр. Враца

Адрес
гр. Враца бул. "Втори юни" №66
Телефон(и)
092/66-51-10
E-mail
[email protected]
Уебсайт
Категория
Медицина и стоматология

МБАЛ „Хр. Ботев” АД – гр. Враца разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. В отделението се извършват: диагностика и лечиние на ИБС, съвременно лечение на остър коронарен синдром, съвременно лечение на сърдечна недостатъчност, съгласно европейските алгоритми, съвременно лечение на ревмотоиден артрит, остеопороза, поставяне на трансвенозен временен пейсмейкър, извършване на тарнсторакална и трансезофагиална ехокардиография с Доплер, ЕКГ, 24-часов Холтер и други. Моля, посетети сайта за допълнителна информация - http://mbalvratsa.org

Реклама